ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் பாடசாலை நலன்விரும்பிகள் அனைவருக்கும் வரவிருக்கும் கோடைகால விடுமுறை மகிழ்ச்சியாகவும், சந்தோசமாகவும் அமைய மனமார வாழ்த்துகின்றோம்..
என்றும் அன்புடன்
முத்தமிழ் அறிவாலயம்