வணக்கம்

50815244_2221220238137580_9157353785310314496_n
20 இற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுடனும் 150 இற்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுடனும் 30 வருடத்தை முத்தமிழ் அறிவாலயம் நிறைவு செய்கிறது
மேலும் படிக்க..

நிகழ்ச்சிநிரல்

நவராத்திரி நிகழ்வு- 2018

எமது கற்கைநெறிகள்

6735
மாணவர்கள்
20
பயிற்சிநெறிகள்
25
ஆசிரியர்கள்
35
சாதனைகள்

புதிய மாணவர்களுக்கான பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம்

இணையத்தளம் ஊடாக புதிய அனுமதிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்

பாடசாலை தொடர்பான புதிய தகவல்களை உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு.