முத்தமிழ் அறிவாலய நிர்வாக உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் 2018-2021

தலைவர்
மைக்கல் புவனேந்திரன்
puvananu@hotmail.com
உப தலைவர்
கிருபாலினி ஜெயமோகன் மூர்த்தி kirubalinimoorthy@hotmail.com
தலைமை ஆசிரியர்
முல்லை தயானந்தன் 47339517 mullaithaya@gmail.com
கல்விக்குழுப் பொறுப்பாளர்
விக்டர் ஜோன்சன் செபமாலைமுத்து 95888278 vjohn@live.no
பொருளாளர்
சசிலா சிதம்பரநாதன் 91844214 sasiregi@hotmail.com
பெற்றோர் தொழிநுட்பப் பொறுப்பாளர்
சிறிகரன் சிறிதனபாலசிங்கம் 97081314 Haranvvt@gmail.com
கலைக்குழுப்பொறுப்பாளர்
மனோகர் நடராஜா 45392102 Mano.insn@gmai.com