முத்தமிழ் அறிவாலய நிர்வாக உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் 2018-2021

  • தலைவர்

    மைக்கல் புவனேந்திரன்

    puvananu@hotmail.com

கிருபாலினி ஜெயமோகன் மூர்த்தி உப தலைவர் 99626636 kirubalinimoorthy@hotmail.com
முல்லை தயானந்தன் தலைமை ஆசிரியர் 47339517 mullaithaya@gmail.com
விக்டர் ஜோன்சன் செபமாலைமுத்து கல்விக்குழுப் பொறுப்பாளர் 95888278 vjohn@live.no
சசிலா சிதம்பரநாதன் பொருளாளர் 91844214 sasiregi@hotmail.com
சிறிகரன் சிறிதனபாலசிங்கம் பெற்றோர் தொழிநுட்பப் பொறுப்பாளர் 97081314 Haranvvt@gmail.com
மனோகர் நடராஜா கலைக்குழுப்பொறுப்பாளர் 45392102 Mano.insn@gmai.com