புதிய கல்வியாண்டு 2016-2017

27.08.2016 சனிக்கிழமை முத்தமிழ் அறிவாலயத்தின் அனைத்து வகுப்புகளும் 09.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்

x

x

நாட்காட்டி

பாடசாலை நாட்காட்டியை பார்வையிட இங்கு க்ளிக் செய்யவும்

பாடசாலை ஆரம்பம்

பொதுவான விடுமுறை, loppemarked(2) தவிர்ந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு சனியும் பாடசாலை நடைபெறும் .

  • சனிக்கிழமை காலை 09.30 மணி தொடக்கம் மதியம் 14.30 மணிவரை

விண்ணப்பப்படிவம்

பாடசாலையில் சேருவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்.

செய்திகள்


தமது மொழியையும் கலைகளையும்

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

Read More

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

Read More

தகுதியான ஆசிரியர்

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழிகளில் முயன்று வருகிறார்கள். இதன் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றுதான் தமிழ்ப்பள்ளி.

Read More

விளையாட்டுகள்

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

Read More

தகுதியான ஆசிரியர்

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழிகளில் முயன்று வருகிறார்கள். இதன் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றுதான் தமிழ்ப்பள்ளி.

Read More

புதிய கல்வியாண்டு 2016-2017

முத்தமிழ் அறிவாலயத்தின் அனைத்து வகுப்புகளும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டதுபோல் 27.08.2016 சனிக்கிழமை காலை 09.30

Read More

விழாக்கள்


தமது மொழியையும் கலைகளையும்

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

Read More

தமது மொழியையும் கலைகளையும்

தமது மொழியையும் கலைகளையும் காப்பாற்றப் பல்வேறு வழி...

Read More