அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

14.01.2017 கோலப்போட்டி நடைபெறும்

புதிய கல்வியாண்டு 2016-2017

27.08.2016 சனிக்கிழமை முத்தமிழ் அறிவாலயத்தின் அனைத்து வகுப்புகளும் 09.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்

நாட்காட்டி

பாடசாலை நாட்காட்டியை பார்வையிட இங்கு க்ளிக் செய்யவும்

பாடசாலை ஆரம்பம்

07.01.2017

பொதுவான விடுமுறை, loppemarked(2) தவிர்ந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு சனியும் பாடசாலை நடைபெறும் .

சனிக்கிழமை காலை 09.30 மணி தொடக்கம் மதியம் 14.30 மணிவரை

விண்ணப்பப்படிவம்

பாடசாலையில் சேருவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்.

செய்திகள்


பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க

neபாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

neபாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க

neபாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

neபாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க

விளையாட்டுகள்

போட்டி விதிமுறைகள்

பழம்பொறுக்குதல் போட்டி ஆரம்பிக்கும் கோட்டிலிருந்து 8 மீற்றர் தூரத்தில் பழம்

மேலும் வாசிக்க

te4பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

te4பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க

te3பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

te3பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க

போட்டி விதிமுறைகள்

பழம்பொறுக்குதல் போட்டி ஆரம்பிக்கும் கோட்டிலிருந்து 8 மீற்றர் தூரத்தில் பழம்

மேலும் வாசிக்க

விழாக்கள்


சரஸ்வதி பூசை விபரங்கள் 2016

காலம் :08.10.2016 இடம் :Linderud skole

மேலும் வாசிக்க

சரஸ்வதி பூசை விபரங்கள் 2016

காலம் :08.10.2016 இடம் :Linderud skole

மேலும் வாசிக்க

பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க

பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

பாடசாலை ஆரம்பம் 27.08.2016

மேலும் வாசிக்க