அறிவித்தல்

7X4A9027

வணக்கம்!

 

சனிக்கிழமை 14-04-2018 அன்று 10.00 தொடக்கம் 12:00 மணிவரை யாப்பு முன்மொழிவுக்கான கூட்டம் நடைபெறும் மேலும்  யாப்பு தொடர்பு இல்லாத விடயங்கள் கலந்துரையாடப்படமாட்டாது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம்.