அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான ஆசிரியர் பெற்றோர் சந்திப்பு விபரங்கள்

  • image

அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான ஆசிரியர்  பெற்றோர் சந்திப்பு விபரங்கள் 2017/2018

திகதி நேரம் வகுப்பு ஆசிரியர் பெயர் இடம்
1 14.10.2017 10:00 10:30 அரும்புகள் திருமதி சித்ரா குகநேசன்

செல்வன் சூரியா

அலுவலகம்
2 14.10.2017  

10:30-11:00

 

பாலர் திருமதி சந்திரா மேடோனா சால்ஸ்

செல்வி அபிநயா

அலுவலகம்
3 14.10.2017 11:00-11:30 ஆண்டு திருமதி பத்மாஜினி நவசிவாயம்

செல்வி மதி கண்ணன்

அலுவலகம்
4 14.10.2017 12:00-12:30 ஆண்டு 9  

திருமதி சந்திரா மெடோனா சால்ஸ்

 

அலுவலகம்
5 14.10.2017 12:30-13:00 ஆண்டு 9 திருமதி இலங்காதேவி சக்திவேல்  

அலுவலகம்

 

6 14.10.2017 13:00-13:30 ஆண்டு 10 திருமதி சித்ரா குகநேசன் அலுவலகம்
7 11.11.2017 10.00 – 10.30 ஆண்டு 2 திருமதி றஞ்சனி ஜெயபாலன் அலுவலகம்
8 11.11.2017 10:30 – 11.00 ஆண்டு 3 திருமதி மைதிலி

செல்வி டிலக்சனா

அலுவலகம்
9 11.11.2017 11:00 – 11:30 ஆண்டு 4 திருமதி பலபா சிவானந்தன்

செல்வி சிவராணி

அலுவலகம்
10 11.11.2017 12:00 – 12:30 ஆண்டு 11அ திருமதி சுதாசினி குமாரசாமி அலுவலகம்
11 11.11.2017 12:30 – 13:00 ஆண்டு 11ஆ திருமதி முல்லை தயானந்தன் அலுவலகம்
12 11.11.2017 13:00 – 13:30 ஆண்டு 12 திருமதி   சோதி கிருபாமுர்த்தி அலுவலகம்
13 18.11.2017 10:00 – 10:30  

ஆண்டு 5

 

திருமதி குயின் ஜோன்சன்

செல்வி நிவேதிகா, திரு ராஜா

அலுவலகம்
14 18.11.2017 10:30 -1 1:00 ஆண்டு 6 திருமதி குமுதாஞ்சலி சிவகுமாரன்

திரு  புவனேந்திரன்

அலுவலகம்
15 18.11.2017 11:00 –  11:30 ஆண்டு 7 திருமதி கமலினி கணேசன்

திருமதி ராணி

அலுவலகம்
16 18:11:2017 12:00 – 12:30 ஆங்கிலம் செல்வி ஆர்த்தி அலுவலகம்
17 18.11.2017 12:30 – 13:00 நடனம் திருமதி லக்சுமி கோபால் அலுவலகம்
18 18.11.2017 13:00 – 13.30 சங்கீதம் திருமதி சிவலோஜினி வரதலிங்கம் அலுவலகம்
19 25.11.2017 10:00 – 10:30 ஆண்டு 8 திருமதி சுதாசினி குமாரசாமி

திருமதி ஜெயந்தி அமரபாலா

அலுவலகம்
20 25.11.2017 10:30 – 11:00 கணிதம்

பௌதிகம்

திரு சிவப்பன் ரூபராஜன்

திருமதி லதா சேதுரூபன்

அலுவலகம்
21 25.11.2017 12:00 – 12:30 இசைத்தட்டு திரு கணேஷ் அலுவகம்

                                                                                                                                         Rev.7, 29.10.2017/vivek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Blog Attachment