பூப்பந்தட்டப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இல்லங்களின் விபரம்

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
முதலாம் இடம் பாரதி (B3) பத்மா / சசி
இரண்டாம் இடம் கம்பன் (K5) சாந்தி / கிருபாலினி
மூன்றாம் இடம் வள்ளுவன் (V2) ராணி / சோபனா

Leave us a Comment