விளையாட்டுப்போட்டி-2017

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

அஸ்கர் – பாரும் தமிழ் அறிவாலயமும் முத்தமிழ் அறிவாலயமும்
இணைந்து நடாத்தும் மாணவர்களுக்கான விளையாட்டுப்போட்டியில் எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்கள்.

 

Blog Attachment

Leave us a Comment